ไก่ชน ถือว่าเป็นเกมกีฬาพื้นบ้านของไทยและเพื่อนบ้านที่มี […]...